ชุดทดสอบน้ำ


น้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต เราต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อใช้ในกิจกรรมสำหรับชีวิตประจำวัน ตัวคุณเองก็สามารถที่จะทดสอบคุณภาพน้ำในบ้านอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง เพียงใช้ชุดทดสอบน้ำเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่คุณใช้นั้น มีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งไม่มีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย สารตะกั่ว สารกำจัดศัตรูพืช ไนไตรท์ / ไนเตรตคลอรีนที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณและครอบครัว


คุณสามารถทดสอบคุณภาพน้ำได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ  เพียงหยดน้ำยาลงในของเหลวที่ต้องการหาค่า  ของเหลวจะเปลี่ยนสีและนำสีไปเทียบกับแผ่นสี มาตรฐาน เพื่ออ่านค่าของ bacteria, lead, pesticides, nitrites/nitrates, chlorine, hardness, and pH ที่คุณต้องการได้ง่ายดาย

                                                                                     

 

ชุดทดสอบน้ำตาม มาตรฐานน้ำดื่ม และ น้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

1. คุณลักษณะทางกายภาพ


2. คุณลักษณะทางเคมี

 3. คุณลักษณะทางมลภาวะ              


4.  คุณลักษณะทางสารเป็นพิษ
  • ชุดทดสอบซิลิกาในน้ำ
  • ชุดทดสอบโครเมี่ยมในน้ำ
  • ชุดทดสอบปรอทในน้ำ
  • ชุดทดสอบตะกั่วในน้ำ
  • ชุดทดสอบไซยาไนต์
  • ชุดทดสอบแคดเมียม
  • ชุดทดสอบอาร์เซนิก


5.   คุณลักษณะทางจุลชีวะ
  • ชุดทดสอบ E.Coli

6.   ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม

 

 

Visitors: 129,015