ชุดทดสอบไนไตรท์ในน้ำ Nitrite Test Kit


 

 


Nitrite Test Kit

ชุดทดสอบ Nitrite  ไนไตรท์ในน้ำเกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ ไนไตรท์จะถูกดูดซึมเข้าสู่สัตว์น้ำทางเหงือก และจะทำปฏิกิริยากับฮีโมโกบินในเลือดทำให้ไม่สามารถถ่ายเทออกซิเจนได้ ทำให้เกิดโรคเลือกสีน้ำตาลและทำให้สัตว์น้ำตายได้  ถ้าตรวจวัดค่า Nitrite ในน้ำได้สูงกว่า 0.5 mg/l  ถือว่าอยู่ในขั้นค่อนข้างอันตราย

 

Range

0.02 - 1.0 mg./l NO2-

Increment

0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 /1.0 mg./l NO2-

Packing volume

20 ml./ 80 tests

Method 

Colorimetry (compared with standard color card)

 

 

Visitors: 129,014