ชุดทดสอบแอมโมเนียมในน้ำ Ammonium Test Kit

 


 


Ammonium test kit

ชุดทดสอบ  Ammonium แอมโมเนียมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะเป็นทั้งสารพิษต่อสัตว์น้ำและเป็นปุ๋ยสำหรับการเติบโตของแพลงก์ตอนพืชแอมโมเนียในปริมาณความเข้มข้นที่สูงจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแอมโมเนียส่วนใหญ่ได้มาจากการขับถ่ายของสัตว์น้ำและอาหารที่เหลือตกค้าง

 

Range

0-10 ppm. unionized ammonia

Increment

0.2 ppm

Packing volume

50 tests

Method 

Colorimetry (compared with standard color card)

 

 

Visitors: 130,229