ชุดทดสอบคลอรีนในน้ำ Chlorine Test Kit

 

 

ชุดทดสอบ Chlorine  ช่วง   0.15-2.0 mg/l
                                           0.10-8.0 mg/l 

เหมาะในการวัดคลอรีนของน้ำการเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงการเลี้ยงปลาสวยงาม
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับอุตสากรรมต่างได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม โรงพยาบาล ฟาร์มกุ้ง ไก่ ฯลฯ

 

Specification 

RANGE

0.15 - 2.0 mg/l Cl2

0.1 - 8.0 mg/l Cl2

Packing volume

0.15/0.25/0.5/0.75/1.0/
1.5/2.0 mg/Cl2

0/0.1/0.5/1/2/4/6/8 mg/Cl2       

Packing volume

25 ml./250 tests

25 ml./250 tests

Method

Colorimetry (compared with standard
color card)

Colorimetry (compared with standard
color card)

 

  

Visitors: 127,946