ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม

เชื้อโรคที่อาจปนมากับน้ำประปา แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักคือ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อพยาธิ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกกำจัดด้วยคลอรีนที่เติมในระหว่างขั้นตอนการผลิตน้ำประปา แต่ที่ยังคงพบเชื้อโรคปนอยู่นั้นส่วนใหญ่เกิดจากระบบท่อน้ำภายในบ้านหรือสำนักงานที่ไม่สะอาด หรือเกิดจากมือที่มีเชื้อโรคสัมผัสกับก๊อกน้ำหรือปุ่มกดน้ำจากตู้กดน้ำดื่ม กรณีเช่นนี้ ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจึงป้องกันด้วยการห่อหุ้มปากขวดด้วยแถบพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนั่นเอง ส่วนการกำจัดเชื้อโรคที่อาจปนอยู่ในน้ำดื่มที่บ้านนั้น ป้องกันได้ด้วยการต้มน้ำดื่มให้เดือด โดยสังเกตว่าขณะน้ำเดือดควรมีฟองอากาศปุดขึ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ถึง 4 นาทีแล้วจึงหยุดต้มน้ำได้ และเมื่อได้น้ำต้มสุกแล้ว ควรเก็บน้ำในภาชนะปิดที่สะอาดเช่นกัน
 
 
ตารางสรุปสิ่งที่อาจปนมากับน้ำประปา ผลกระทบต่อร่างกาย และวิธีกำจัดสิ่งปนเปื้อนสิ่งที่อาจปนมากับน้ำประปา
 
                                    ผลกระทบต่อร่างกาย                        วิธีกำจัดสิ่งปนเปื้อน
คลอรีน                   ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร        ปล่อยให้ระเหยในภาชนะเปิดฝา                                                                                                                               อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 
ความขุ่น                        กลิ่นน้ำไม่พึงประสงค์                   กรองด้วยระบบกรองน้ำ
เชื้อโรค                           ท้องร่วง ผื่นคัน                         ต้มน้ำให้เดือด และเก็บในภาชนะที่สะอาด
 
โลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว สารหนูโรคผิวหนัง และระบบประสาทกรองด้วยระบบกรองน้ำ
 

 


 • คุณภาพสูง รองรับมาตรฐาน EPA
  ให้ผลการตรวจสอบที่แม่นยำ

 • สามารถทดสอบได้ 9 in 1
  สะดวกใช้งานง่าย อ่านค่าได้รวดเร็ว
 • Coliform test kit
  ชุดทดสอบน้ำดื่ม Coliform test kit

  ชุดทดสอบ Coliform ในน้ำ สำหรับ Water and Waste water
Visitors: 129,013