ชุดทดสอบอัลคาไลน์ในน้ำ Alkalinity Test Kit

 

Alkalinity Test Kit

ชุดทดสอบ Alkalinity เป็นการวัดค่าบอกความเป็นด่างของน้ำ ถ้ามี Alkalinity ในน้ำ  พอเหมาะจะทำหน้าที่เป็น  Buffer ช่วยไม่ให้ pH เปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้า Alkalinity ต่ำจะทำให้ pH เปลี่ยนแปลงเร็วอาจทำให้สัตว์น้ำเป็นอันตรายได้ Alkalinity เหมาะสำหรับการตรวจสอบน้ำในสระว่ายน้ำฟาร์มกุ้ง งานเพาะเลี้ยงพืชน้ำ รวมถึงน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง

Range

0-500 ppm. Calcium Carbonate

Increment

17 ppm.

Packing volume

30 ml./ 50 tests

Method 

Titration (convenient reading the result from the evalution chart)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 130,229