ชุดทดสอบแมกนีเซียมในน้ำ Magnesium Test Kit

 

 


Magnesium Test Kit

ชุดทดสอบ Magnesium  เหมาะสำหรับหาค่า Mg+2 ในน้ำทะเล ซึ่งเเมกนีเซี่ยม

มีความสำคัญต่อการสร้างกระดูกของปลา และเปลือกของกุ้ง รวมทั้งมีความสำคัญ

ต่อร่างกายมนุษย์ ดังน้ำจึงควรได้รับปริมาณแมกนีเซี่ยมที่เหมาะสม

 

Range

48-1447 mg/l Mg

Increment

48 mg/l Mg

Packing volume

50 tests

Method 

Titration by drop count


 

 

Visitors: 129,011