ชุดทดสอบแคลเซียมในน้ำ Calcium Test Kit

 

 

 


Calcium Test Kit

ชุดทดสอบ Calcium  แคลเซี่ยมมีประโยชน์ในการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ค่า pH เปลี่ยนแปลงช้า สัดส่วนของแคลเซี่ยมต่อฟอสฟอรัสที่เหมาะสมทำให้เหงือกแข็งแรงทำงานเป็นปกติ

 

Range

20-600 mg/l Ca

Increment

20 mg/l Ca

Packing volume

50 tests

Method 

Titration by drop count

 

 

 

Visitors: 129,011