เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ Multiparameter

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ Multiparameter  เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการตรวจวัดคุณสมบัติของน้ำ สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติ ในห้องปฏิบัติการและสำหรับงานวิจัย   ซึ่งในการวัดคุณภาพน้ำจำเป็นจะต้องใช้การวัดค่าที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ  พารามิเตอร์ที่วัดกันมากที่สุด ได้แก่ ค่า pH,ออกซิเจนละลายน้ำ (DO), อุณหภูมิ, ORP, TDS, ความขุ่นของน้ำและความเค็ม
Visitors: 130,231