เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ HI98129 & HI 98130

 

HI 98129 & HI98130
pH/ Conductivity /TDS Meter

  • ตัวเครื่องกันน้ำ
  • มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
  • สอบเทียบได้ 1 หรือ 2 จุด แบบอัตโนมัติ
  • แสดง % แบตเตอรี่เมื่อเปิดเครื่อง
  • มีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานนาน 

 

 

Visitors: 130,227