เครื่องวัดความหวาน

 

Hand refractometer  คือ เครื่องมือที่ใช้วัดค่าต่างๆ เช่น วัดความหวาน วัดความเค็ม ซึ่งวัดค่าด้วย
วิธีการหักเหของแสง การเลือกซื้อควรเลือกที่มีระบบ ATC หรือระบบ (Auto Temperature Compensation) เพื่อชดเชยอุณหภูมิซึ่งมีผลต่อค่าที่วัด เนื่องจาก Hand Refractometer  วัดค่าด้วยวิธีหักเหของแสง ของเหลวที่นำมาวัดค่าจึงควรมีความใส

-ปริมาณของน้ำตาลจากผลไม้สด เครื่องดื่ม  เช่น ค่าที่ได้มีหน่วยเป็น องศาบริกซ์
-ใช้วัดน้ำคั้นจากผัก ผลไม้ หรือน้ำผลไม้ เป็นการวัดค่า หรือปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
-ในน้ำผลไม้ ประกอบด้วยน้ำตาลชนิดต่างๆ ซึ่งละลายได้ในน้ำ เช่น 
กลูโคส ฟรักโทส  ซูโครส นอกจากน้ำตาลยังมีกรดอินทรีย์ ที่ละลายในน้ำได้ดี เช่น กรดซิตริก
กรดแอมิโน และวิตามินซี ซึ่งค่าที่วัดได้ เป็นค่ารวมของความเข้มข้นน้ำตาลทุกชนิด และกรดอินทรีย์ที่ละลายได้ในน้ำผลไม้นั้น
-ปริมาณเกลือ มีชื่อรียกว่า Salinity Refractometer มีหน่วยเป็น ความเข้มข้น ppt (part per thousond, ถ้าต้องการค่าเป็น เปอร์เซ็นต์ ให้เอาค่า ptt/10) หรือ ความถ่วงจำเพาะของสารละลายเกลือ 
-ใช้เตรียมน้ำเกลือในอาหารหมักเกลือ วัดความเข้มข้นของเกลือในซีอิ้ว น้ำปลา ปูเค็ม
-ปริมาณแอลกอฮอล์ ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหน่วยเป็น Alcohol by Volume หรือ % ABV
 
 

Visitors: 127,946