เครื่องวัดความหวาน Optika


Hand Refractometer Optika

           MODEL          

                   SPECIFICATION                           
 HR-130
 • Hand refractometer, 0-32% ATC
 • Measuring range: 0-32% Brix
 • Resolution: 0.2% Brix
 • With ATC
 • Compensation temperature range: 10°C-30°C
 HR-170
 • Hand refractometer, for battery, antifreeze
 • Measuring range: Ethylene Glycol -60°C (66.6%)-0°C (0%), Propylene Glycol,        
       -50°C(62.4%)-0°C (0%), 
 • Battery 1.100-1.400sg
 • Resolution: Ethylene Glycol 5°C, Propylene Glycol 5°C, Battery 0.01sg
 • Without ATC 
 HR-180
 • Hand refractometer for wine and grape
 • Measuring range: Alcoholº 0-25% - Resolution: Alcoholº 0.2%
 • Without ATC 
 HR-190
 • Hand refractometer, 0-28%, for salinity
 • Measuring range: Salinity: 0-28%
 • Resolution: Salinity: 0.2%
 • With ATC
 • Compensation temperature range: 10°C-30°C 

 

 

Visitors: 125,622