หลอดดักก๊าซ(Durham Tube) หลอดดักแก๊ซ หลอดเดอแฮม

หลอดดักแก๊ส หรือ หลอด Durham หรือ หลอดเดอแฮม ใช้สำหรับตรวจวัดแก๊สที่เกิดขึ้นจากจุลชีพ ใช้ร่วมกับ หลอดทดลอง ที่มีขนาดใหญ่กว่าหลอดเดอแฮม การใช้งานจะใส่อาหารเลี้ยงเชื้อในหลอดทดลอง จากนั้นจึงคว่ำหลอดเดอแฮมลงในหลอดทดลอง หากจุลชีพมีการเจริญเติบโตและมีการผลิตแก๊สก็จะถูกดักเก็บโดยหลอดเดอแฮม 
Size :  Diameter 6 mm , Height : 50 mm
บรรจุ :  1 tube
          10 tube
         100 tube
Visitors: 123,936