เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP Meter

ORP (Oxidation Reduction Potential) 

การวัดค่า Oxidation Reduction Potential หรือที่เรียกในตัวย่อว่า "ORP" เพื่อวัดว่าน้ำดื่มเหล่านั้นมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าสุทธิแล้วน้ำเหล่านั้นมีค่าประจุบวกหรือลบอย่างไร และมากแค่ไหน มีหน่วยวัดเป็นมิลลิโวลต์ โดยถ้ามีประจุบวกมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเป็นน้ำที่ส่งเสริมการทำงานของการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) มากขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลทำให้การทำงานของอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะจะทำให้เกิดการช่วงชิงอิเล็กตรอนจากเซลล์ต่างๆภายในร่างกาย ในขณะที่น้ำที่มีประจุบวกน้อยกว่าก็จะทำให้ส่งเสริมอนุมูลอิสระที่น้อยกว่า ยกเว้นว่าหากมีค่าประจุไฟฟ้าสุทธิติดลบก็จะกลายเป็นน้ำที่เข้าข่ายในการทำปฏิกิริยา "ต้านอนุมูลอิสระ" หรือที่เรียกว่า Anti Oxidant ได้


น้ำประปามีค่า ORP +400 mV.,
น้ำแร่(บางชนิด) มีค่า +80 ถึง + 200 mV.
น้ำที่มีค่าคุณภาพสูงที่ดีต่อร่างกาย ควรมีค่า ORP ติดลบ
ค่า ORP นี้ แสดงความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งมีประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระ

น้ำดื่มที่มีค่าโออาร์พีเป็นลบ จะต้านอนุมูลอิศระได้ดีกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด (สารต้านอนุมูลอิสระจากวิตามิน หรือ สารอย่างอื่น เมื่อให้อิเลคตรอนของตัวเองไป มันก็จะกลายเป็นอนุมูลอิสระอย่างอ่อนๆแทน ถือว่าการกำจัดไม่เสร็จเด็ดขาด

 


 Visitors: 129,014