บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

 

 

 

 

 

 

 • 505 - ขวดแก้ว 100 ML
  505 - ขวดแก้ว 100 ML

  Capacity : 100 ML
  Packing : 100 ea
  Lug cap : 30 mm
 • 460 - ขวดแก้ว 150 ml
  460 - ขวดแก้ว 150 ml

  Capacity : 150 ml
  Packing : 104 ea
  Lug cap : 38 mm
 • 432 - ขวดแก้ว 180 ml
  432 - ขวดแก้ว 180 ml

  Capacity : 180 ml
  Packing : 88 ea
  Lug cap : 38 mm
 • 199 - ขวดแก้ว 200 ml
  199 - ขวดแก้ว 200 ml

  Capacity : 200 ml
  Packing : 100 ea
  Lug cap : 30 mm
 • 200 - ขวดแก้ว 250 ml
  200 - ขวดแก้ว 250 ml

  Capacity : 250 ml
  Packing : 104 ea
  Lug cap : 30 mm
 • 376 - ขวดแก้ว 300 ml
  376 - ขวดแก้ว 300 ml

  capacity : 300 ml
  Packing : 84
  Lug cap : 38 mm
 • 201 - ขวดแก้ว 300 ml
  201 - ขวดแก้ว 300 ml

  Capacity : 300 ml
  Packing : 104 ea
  Lug cap : 30 mm
 • 278 - ขวดแก้ว 300 ml
  278 - ขวดแก้ว 300 ml

  Capacity : 300 ml
  Packing : 72 ea
  Cap : 26 mm Crown seal
 • 202 - ขวดแก้ว 500 ml
  202 - ขวดแก้ว 500 ml

  Capacity : 500 ml
  Packing : 30
  Lug cap : 30 mm
 • 425 - ขวดแก้ว 600 ml
  425 - ขวดแก้ว 600 ml

  Capacity : 600 ml
  Packing : -
  Lug cap : 30 mm
 • 328 - ขวดแก้ว 750 ml
  328 - ขวดแก้ว 750 ml

  Capacity - 750 ml
  Packing -
  Lug cap - 30 mm
 • 193 - ขวดแก้ว 750 ml
  193 - ขวดแก้ว 750 ml

  Capacity - 750 ml
  Packing - 16
  Lug cap - 28 mm Ropp
 • 260 - ขวดแก้ว 2 ออนซ์
  260 - ขวดแก้ว 2 ออนซ์

  Capacity : 64 ml
  Packing : 231
  Cap : 43 mm Screw
 • 48 - ขวดแก้ว 4 ออนซ์
  48 - ขวดแก้ว 4 ออนซ์

  Capacity : 120 ml
  Packing : 200
  Cap : 48 mm Screw
 • 280 - ขวดแก้ว 4 ออนซ์
  280 - ขวดแก้ว 4 ออนซ์

  Capacity : 115 ml
  Packing : 156
  Lug cap : 48 mm
 • 727 - ขวดแก้ว 4 ออนซ์
  727 - ขวดแก้ว 4 ออนซ์

  Capacity : 130 ml
  Packing : 138
  Lug cap : 48 mm
 • 452 - ขวดแก้ว 4 ออนซ์
  452 - ขวดแก้ว 4 ออนซ์

  Capacity : 118.8 ml
  Packing : 200
  Lug cap : 48 mm
 • 218 - ขวดแก้ว 7 ออนซ์
  218 - ขวดแก้ว 7 ออนซ์

  Capacity : 212 ml
  Packing : 100
  Lug cap : 63 mm
 • 71 - ขวดแก้ว 8 ออนซ์
  71 - ขวดแก้ว 8 ออนซ์

  Capacity : 245 ml
  Packing : 120
  Lug cap : 58 mm Screw
 • 296 - ขวดแก้ว 8 ออนซ์
  296 - ขวดแก้ว 8 ออนซ์

  Capacity : 248 ml
  Packing : 60
  Lug cap : 63 mm
 • 393 - ขวดแก้ว 8 ออนซ์
  393 - ขวดแก้ว 8 ออนซ์

  Capacity : 227.5 ml
  Packing : 60
  Lug cap : 63 mm
 • 687 - ขวดแก้ว 8 ออนซ์
  687 - ขวดแก้ว 8 ออนซ์

  Capacity : 248 ml
  Packing : 60
  Lug cap : 63 mm
 • 265 - ขวดแก้ว 10.5 ออนซ์
  265 - ขวดแก้ว 10.5 ออนซ์

  Capacity : 315 ml
  Packing : 60
  Lug cap : 63 mm
 • 179 - ขวดแก้ว 12 ออนซ์
  179 - ขวดแก้ว 12 ออนซ์

  Capacity : 370 ml
  Packing : 48
  Lug cap : 63 mm
 • 595 - ขวดแก้ว 16 ออนซ์
  595 - ขวดแก้ว 16 ออนซ์

  Capacity : 480 ml
  Packing : 12 , 24
  Lug cap : 63 mm
 • 757 - ขวดแก้ว 24 ออนซ์
  757 - ขวดแก้ว 24 ออนซ์

  Capacity - 725 ml
  Packing - 12
  Lug cap - 63 mm
Visitors: 102,366