เครื่องวัดค่านิกเกิลในน้ำ Nickle Meter

 
 

นิกเกิล (Nickel) สัญลักษณ์คือ Ni เป็นแร่ธาตุ/ธาตุที่เป็นโลหะหนักที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในดิน หิน แหล่งน้ำธรรมชาติ เหมืองแร่ เป็นแร่ธาตุที่มีสีขาววาวคล้ายเงิน และนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเช่น อุตสาหกรรมเหล็ก เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง แบตเตอรี และเครื่องประดับ ทั้งนี้นิกเกิลไม่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเซลล์

พิษของนิกเกิลเกิดจากการบริโภคนิกเกิลที่ปนเปื้อนในอาหารและแหล่งน้ำ นอกจากนั้นนิกเกิลยังอยู่ในรูปแบบของฝุ่นละอองที่หายใจเข้าไปก่อพิษต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเนื้อเยื่อปอดได้ (เช่น การสูดดมจากการทำเหมืองแร่) และเมื่อผิวหนังสัมผัสกับนิกเกิลเช่น จากเครื่องประดับ อาจส่งผลให้เกิดผิวหนังอักเสบที่เรียกว่า ผื่นระคายสัมผัสได้

พิษของนิเกิลพบได้น้อยและไม่มีอาการเฉพาะ เป็นอาการเหมือนการได้รับพิษโลหะหนักทั่วไป

อาการในระยะเฉียบพลันที่เกิดจากการบริโภคนิเกิลในปริมาณสูงมากคือ ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้อาเจียน ถ้าจากการสูดดมอาการคือ หายใจลำบากหรืออาการคล้ายโรคหืด

อาการจากร่างกายได้รับนิกเกิลสูงเรื้อรังคือ เกิดโรคไต เกิดภาวะไขกระดูกทำงานผิดปกติ ในหญิงตั้งครรภ์อาจแท้งบุตรได้ รวมถึงเกิดภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ ส่วนถ้าได้รับนิกเกิลสูงเรื้อรังจากการสูดดมอาการคือ ปอดอักเสบเรื้อรังและอาจรุนแรงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต(ตาย) ได้

ทั้งนี้แพทย์วินิจฉัยพิษจากนิกเกิลได้จากอาการ ประวัติการได้รับนิกเกิล การตรวจร่างกาย การตรวจค่านิกเกิลในเลือดและในปัสสาวะ

ค่าปกติของนิเกิลในเลือดคือ 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร (Microgram/L) และในปัสสาวะคือ 1 - 3 ไมโครกรัม/ลิตร


 

Visitors: 130,231