เครื่องวัดแมงกานีสในน้ำ Manganese Meter
เหล็กและแมงกานีสเป็นแร่ธาตุที่พบได้โดยทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ดิน, กรวด, ทราย, หิน โดยทั่วไปจะพบในปริมาณไม่มากนัก  เหล็กและแมงกานีส ที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ในรูป oxides, carbonates  sulphides และ complex organic combination เมื่อน้ำฝนซึมผ่านชั้นดินจะละลายเอาธาตุเหล็กและแมงกานีสลงไปสู่แหล่งน้ำด้วย โดยทั่วไปแล้วจะพบเหล็กในปริมาณที่มากกว่าและบ่อยกว่าแมงกานีส เนื่องจากเปลือกโลกมี ธาตุเหล็กมากกว่าแมงกานีสนั้นเอง เหล็กและแมงกานีสที่พบในแหล่งน้ำผิวดินมักจะพบในรูปของเหล็กไฮดรอกไซต์ ซึ่งเป็นผลึกของแข็ง ส่วนในน้ำบาดาลมักจะพบอยู่ในรูปของสารละลาย ซึ่งหากมีการนำน้ำที่มีเหล็กในรูปของสารละลายมาผลิตเป็นน้ำประปาจะต้องมีขบวนการในการกำจัดเอาสารละลายเหล็กและแมงกานีส ออกก่อนเนื่องจากเหล็กและแมงกานีสในรูปสารละลายเมื่อสัมผัสอากาศจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งมีสีแดงสนิมและสีน้ำตาลดำ ทำให้ น้ำประปามีคุณภาพไม่ดี             

 
Visitors: 129,013