เครื่องวัดค่าเหล็กในน้ำ Iron Meter

 

น้ำในธรรมชาติมีเหล็กละลายอยู่บ้าง แต่ในน้ำบาดาลมีเหล็กอยู่ปริมาณค่อนข้างสูง โดยที่เหล็กจะอยู่ในรูปของเฟอร์รัสไบคาร์บอเนต (Fe(HCO3)2) น้ำจะมีสภาพใส แต่เมื่อวางทิ้งไว้ในบรรยากาศจะขุ่นและเกิดตะกอนสีแดงของเฟอร์รัสไฮดรอกไซด์ (Fe(OH)3
เหล็กในน้ำจะปรากฏ 2 รูปคือ เฟอร์รัสไอออน (Fe2+) และเฟอร์ริกไอออน (Fe3+) เฟอร์รัสไอออน (Fe2+) จะไม่ค่อยเสถียร
เมื่อสัมผัสกับออกซิเจน จะถูกออกซิไดซ์เป็นเฟอร์ริกไอออน (Fe3+)

4 Fe2+ + 8HCO3- + 2H2O + O2 4 Fe(OH)3 + 8CO2 (2)
 
ถ้าน้ำที่มีเหล็กสูงเกิน 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร จะไม่เหมาะสำหรับการบริโภคเพราะมีกลิ่นและรสชาดของเหล็กคือจะมีกลิ่นคาว นอกจากนี้น้ำที่มีเหล็กสูงจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเหล็กทำให้เกิดสนิมด้วย

ปริมาณเหล็กสำหรับน้ำดื่ม ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร

ปริมาณเหล็กในน้ำใช้หรือน้ำบาดาล ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

Visitors: 129,013