เครื่องวัดค่าไนไตร์ทในน้ำ Nitrite Meter

 

ไนไตรท์  เกิดจากการย่อยสลายแอมโมเนียโดยแบคทีเรียที่ใช้ก๊าซออกซิเจน  ขณะที่แบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายไปเป็นไนเตรทได้ทัน 
เนื่องจากไนไตรท์เป็นอิออนที่ไม่คงตัวและเปลี่ยนเป็นไนเทรตได้รวดเร็ว   จึงไม่พบว่าไนไตรท์มีความเข้มข้นเกิน 1 ml/l ได้บ่อยนัก
น้ำผิวดินและน้ำบาดาลมักมีค่าไนไตรท์ไม่เกิน  0.1  ml/l  แม้แต่น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพก็จะไม่พบไนไตรท์สูงมาก
ยกเว้น ระบบบำบัดน้ำเสียที่ทำงานไม่ได้ผลจึงจะมีค่าไนไตรท์สูง  ซึ่งมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง รวมทั้งแบคทีเรีย

  • ปริมาณที่จัดว่าปกติ: ควรให้ไม่มี หรือมีค่าเป็นศูนย์
  • หากตรวจพบแสดงว่า แบคทีเรียยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์


Visitors: 129,011