เครื่องวัดอัลคาไลน์ Alkalinity Meter

Alkalinity ( การวัดสภาพด่าง ) 
เป็นการวัดความสามารถของน้ำที่จะรับ H เพื่อทำให้กรดเป็นกลาง  สภาพด่างเป็นพารามิเตอร์ที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยกว่าพีเอช
ในการบำบัดน้ำเสียทั้งทางเคมีและชีวภาพ สภาพด่างในน้ำมีอยู่ใน 3 รูปเป็นส่วนใหญ่ คือ ไบคาร์บอเนต  คาร์บอเนต และไฮดรอกไซด์ 
 

 


HI775 CHECKER HC ® - ALKALINITY IN FRESH WATER 

The HI 775 Checker®HC is a simple, accurate, and cost effective way to measure alkalinity in fresh water.  
Designed as a more accurate alternative to chemical test kits, the HI 775 provides quick, accurate results in four easy steps. 

 
FEATURES/BENEFITS:

* Small palm-sized design

* Accurate from ±5ppm ± 5% of reading

* Dedicated to a single parameter

* Uses a single AAA battery

* Auto Power Off after 10 minutes in inactivity

* Built-in timer for timed reaction readings


Specification :

Range 0 to 500 ppm
Resolution 1 ppm
Accuracy (@25°C/77°F) ±5ppm ± 5% of reading
Measurement Method Colorimetric
Light Source Photodiode @610 nm
Light Detector Silicon photocell
Method Colorimetric method. The reaction causes a distinctive range of colors from yellow to green to blue to develop. This meter has been developed to work with fresh water samples.
Power Supply Battery - 1 x 1.5V AAA
Power Auto Off After 10 min. of inactivity
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Visitors: 130,228