กระดาษวัดอุณหภูมิ Thermo Strips

แผ่นวัดอุณหภูมิ Thermax strips

แผ่นวัดอุณหภูมิ Thermax® สามารถใช้บ่งชี้อุณหภูมิได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ขนาดกะทัดรัดใช้งานง่ายอย่างรวดเร็ว เพียงคุณติดแถบวัดอุณหภูมิบนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการวัดเท่านั้น จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และมีช่วงการวัดค่าอยู่หลายระดับเพื่อรองรับความต้องการใช้งานของผู้ใช้

แผ่นวัดอุณหภูมิ ที่แสดงในช่องแถบสีขาวจะมีการเปลี่ยนเป็นแถบสีดำ เมื่อเราได้นำแผ่นวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิวอุปกรณ์ที่ต้องการวัด แถบแสดงผลแต่ละช่วงจะแสดงค่าที่อ่านแตกต่างกันตามระดับอุณหภูมิที่วัดได้ทั้งนี้ การแสดงค่าบนแถบวัดอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยน
เป็นแถบสีดำแล้วนั้น  แถบแสดงผลก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยลดระดับแถบลงเมื่ออุณหภูมิลดลง แต่จะเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มระดับสเกลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในลักษณะที่สูงขึ้นพร้อมบันทึกค่าอุณหภูมิล่าสุดที่อ่านได้เท่านั้น  แผ่นวัดอุณหภูมิจึงสามารถนำมาใช้ เพื่อช่วยคุณในการเก็บข้อมูลสำหรับการผลิตสินค้าในแต่ละล็อตได้

 


แผ่นวัดอุณหภูมิ 

 

 

 

 

 

Visitors: 127,948