เครื่องวัดค่าบีโอดีในน้ำ BOD Meter

การวัดค่า BOD ในน้ำ 
เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนละลายที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำภายในเวลา 5 วันและที่อุณหภูมิ 20 Degree C
ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงปริมาณสารอินทรีย์  ดังนั้น น้ำเสียที่มีค่าบีโอดีสูงก็หมายถึง น้ำเสียที่มีสารอินทรีย์เข้มข้นมาก 
เนื่องจากการวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยตรงนั้นมีความยุ่งยากหลายประการ  จึงใช้วิธีการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ไปในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งกระทำได้ง่ายกว่า

 
 

HI98193 WATERPROOF PORTABLE DISSOLVED OXYGEN AND BOD METER

  

Features/Benefits:

Ergonomic, rugged, waterproof (IP67) design

Choice of units

 • Display dissolved oxygen in % saturation or mg/L 

Built in Barometer

 • Automatic barometric pressure compensation with 1 point calibration
 • Displays pressure in user-selectable units (mmHg, inHg, atm, psi, kPa, mbar)

Built-in temperature sensor

 • Automatic temperature compensation with one or two point temperature calibration
 • Displays temperature in °C or °F 

Salinity compensation

 • Manual salinity compensation with a selectable salinity value

Built-in calculations

 • Determination of Biochemical Oxygen Demand (BOD), Oxygen Uptake Rate (OUR) and Specific Oxygen Uptake Rate (SOUR)

 Polarization

 • Automatic polarization of polarographic probe at startup to ensure that the probe is ready to use when measurement screen is displayed

Membrane caps

 • Ready-to-use field replaceable PTFE membrane caps 

Log-on-demand

 • Store measurement data at the press of a button

GLP features

 • GLP data provides calibration data including date, time, pressure, calibrated value, temperature and salinity value of the last calibration
Specifications
 
DO Range 0.00 to 50.00 ppm (mg/L); 0.0 to 600.0% saturation
DO Resolution 0.01 ppm (mg/L); 0.1% saturation
DO Accuracy ±1.5% of reading ±1 digit
DO Calibration automatic one or two point at 100% saturation (8.26 mg/L) and 0% saturation (0 mg/L).
Atmospheric Pressure Range 450 to 850 mmHg
Atmospheric Pressure Resolution 1 mmHg
Atmospheric Pressure Accuracy ± 3 mmHg within ±15% from the calibration point
Atmospheric Pressure Calibration one point at any in range pressure value
Temperature Range -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)
Temperature Resolution 0.1°C (0.1°F)
Temperature Accuracy ±0.2°C; ±0.4°F (excluding probe error)
Temperature Calibration one or two point at any in range temperature value
Temperature Compensation automatic from 0 to 50°C (32 to 122°F)
Measurement Modes direct DO; BOD (biochemical oxygen demand); OUR (oxygen uptake rate); SOUR (specific oxygen uptake rate)
Barometric Compensation automatic from 450 to 850 mmHg
Salinity Compenstaion automatic from 0 to 70 g/L
Electrode/Probe HI764073 polarographic DO probe with protective sleeve, internal temperature sensor, DIN connector and 4m (13’) cable (included)
Log-on-demand up to 400 samples
PC Connectivity opto-isolated USB with optional HI 92000 software and micro USB cable
Battery Type/Life 1.5V AA batteries (4) / approximately 200 hours of continuous use without backlight (50 hours with backlight)
Auto-off user selectable: 5, 10, 30, 60 min or can be disabled
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67)
Dimensions 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Weight 400 g (14.2 oz.)
Ordering Information HI98193 is supplied with HI764073 DO probe, preformed PTFE membrane cap (2), HI7041S electrolyte solution (30 mL), HI7040 bicomponent zero oxygen solution, 100 mL plastic beakers (2), HI92000 PC software, HI920015 micro USB cable, 1.5V AA batteries (4), instruction manual, quick start guide, instrument quality certificate and HI760193 rugged carrying case.

 

Visitors: 130,228