เครื่องวัดซิลิกาในน้ำ Silica Meter

 

ค่าชี้วัดอีกตัวหนึ่งในการวัดคุณภาพน้ำ คือค่าซิลิก้า ( Silica ) หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม/ลิตร ( mg/l )  

ซิลิก้าในน้ำนั้นที่เรากลัวมากที่สุด ก็คือ กลัวว่ามันจะจับตัวอยู่ในรูปของตะกอนซิลิเกตภายในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้น้ำ  เนื่องจากว่ามันเป็นฉนวนความร้อนที่ดียิ่งกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นเท่าตัว  มีผลทำให้การถ่ายเทความร้อนลดลงมาก  และในเวลาที่ silica  ละลายน้ำแล้วจะมีฤทธิ์เป็นกรดซิลิลิคด้วย

สำหรับวิธีการกำจัด silica ออกนั้น  ถ้าแหล่งน้ำนั้นมี silica ในปริมาณที่สูง  เราอาจจะต้องเลี่ยงไม่ใช้แหล่งน้ำนั้นเลย  จะไม่หาวิธีกำจัดออกเพราะกำจัดได้ยากมาก   เท่าที่รู้ตอนนี้ถ้าจะกำจัดซิลิก้าออกจะต้องใช้ตัวแอนไอออนเรซิ่นเป็นตัวจับ แล้วตัวซิลิก้าตัวนี้มันจะหลุดมาก่อนเพื่อนถ้าแอนไอออนเรซิ่นเริ่มอิ่มตัว


 

 

Visitors: 130,230