เครื่องวัดทองแดงในน้ำ Copper Photometer

HI96702 COPPER HR 0.00 - 5.00 - PHOTOMETER MOBILE

 

Specification :

 


 

HI747, HI702 Copper Low Range and High Range

 

 

 

Visitors: 130,227