น้ำยาคาลิเบรท

Hanna pH Calibration Solution

สารละลายบัฟเฟอร์ ตามมาตรฐาน NIST standards. ใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่างหรือ pH Meter

Hanna Electrode Storage Solution (500 mL)

น้ำยาเก็บรักษาหัววัด pH และ ORP เป็นน้ำยาสำหรับการจัดเก็บหัววัด pH Electrode และ ORP Electrode 

เพื่อให้อายุการใช้งานของหัววัดนานขึ้น

  • Hanna Electrode Storage Solution
    Hanna Electrode Storage Solution

Hanna General Purpose Cleaning Solution (500 mL)

น้ำยาล้างหัวอิเลคโตรด เพื่อความสะอาดและวัดค่าได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

  • Hanna General Cleaning Solution
    Hanna General Cleaning Solution

Hanna Conductivity Standard (500mL Bottle) 

สารละลายสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter

  • Hanna Conductivity Standard solution
    Hanna Conductivity Standard solution

 

                                

 

 

 

 

                  

Visitors: 127,946