เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และนาฬิกา PACER TH402

Thermo-Hygrometer - clock  PACER TH402

คุณสมบัติ

  • สามารถวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และอ่านค่าเวลาได้
  • เซนเซอร์ 2 ตำแหน่ง วัดอุณหภูมิภายในและภายนอกห้อง
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 C ถึง 70 C
  • ติดผนังหรือตั้งโต๊ะได้


Visitors: 129,015