เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบพกพาพร้อมหัววัดในตัว รุ่น Testo 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

• ชนิดของหัววัดอุณหภูมิ : แบบ NTC
• ช่วงการวัดตั้งแต่ -10 ถึง +60 °C,
   ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C,
   ค่าความละเอียด 0.1 °C
• ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ ตั้งแต่ 0 ถึง 100 %RH,
   ค่าความถูกต้อง ±2.5 %RH (+5 ถึง 95 %RH),
   ค่าความละเอียด 0.1 % RH
• อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง ตั้งแต่ -20 ถึง +50 °C
• อุณหภูมิสำหรับเก็บตัวเครื่อง ตั้งแต่ -40 ถึง +85 °C
• รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
• สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหัววัดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
• สามารถทำงานร่วมกับกับหัววัดชนิดไร้สาย (Radio probe) ได้
• สามารถแสดงค่าสูงสุด, ต่ำสุด, ค่าเฉลี่ยและคงค่าการวัดได้
• หน้าจอแสดงผลเป็นชนิด LCD 2 บรรทัด
• สามารถอ่านผลการวัดในที่มืดได้
• สามารถแสดงค่าการวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิบนหน้าจอพร้อมกันทั้ง 2 บรรทัดได้
• แสดงค่าการวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในหน่วย °C, %RH, °Ctw, °Ctd ได้
• หน้าจอแสดงผลสามารถวัดค่าความชื้นแสดงหน่วยการวัดเป็น %RH
• ตัวเครื่องทำมาจากวัสดุชนิด ABS
• หน้าจอแสดงผลอ่านได้ในที่มืด
• มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 54
• น้ำหนักเครื่อง 195 กรัม

 

ข้อมูลเทคนิค

Temperature - NTC

Measuring range                                        

14.0° to 140.0 °F / -10 to +60 °C              

Accuracy

±0.9 °F / ±0.5 °C                                    

Resolution

0.1 °F / 0.1 °C

Temperature - Type K TC

Measuring range

-328.0° to 2498.0 °F / -200 to +1370 °C

Accuracy                                                   

See probe data

Resolution

0.1 °F / 0.1 °C                                         

Humidity - Capacitive

Measuring range

0.0 to 100.0 %rH                                     

Accuracy                                                   

±2.5 %rH (5 to 95 %rH)

Resolution

0.1 %rH

General technical data

Housing                                                    

ABS                                                        

Warranty

2 years

Battery type

9V block battery, 6F22

Battery life

70 h (without radio operation)

 

 

 

 

 

Visitors: 129,015