เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า Conductivity EC Meter

Conductivity

ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) คือ ค่าที่บอกความสามารถในการนำไฟฟ้าของของเหลว ซึ่งน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์จะไม่นำไฟฟ้า หรือ มีค่าการนำไฟฟ้าที่ต่ำ  น้ำที่มีสิ่งเจือปนจะมีค่าการนำไฟฟ้าที่สูง   เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ (conductivity/TDS meter) จึงมีความสำคัญมากในการตรวจสอบของเหลวในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการใช้งานเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ (conductivity/TDS meter) เพื่อได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำจะต้องทำการคาลิเบรต(calibrate) ก่อนการใช้งาน เมื่อใช้งานเสร็จจะต้องมีการทำความสะอาดอิเลคโตรด


 

Visitors: 130,229