กระดาษวัดคุณภาพน้ำ


กระดาษทดสอบคุณภาพน้ำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบคุณภาพน้ำ เพียงแค่คุณจุ่มแถบกระดาษลงในน้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเปรียบเทียบสีของแถบกระดาษกับแถบวัดผล คุณจะสามารถประเมินค่าเบื้องต้นได้ทันที เหมาะกับการใช้งานภาคสนามทีไม่ต้องการความแม่นยำมากนักแต่เน้นการง่ายต่อการใช้งาน ราคาไม่แพง
กระดาษวัดคุณภาพน้ำ Phydion ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับการทดสอบโดยทั่วไป เพียงแค่ฉีกกระดาษขนาดเล็กแล้วใส่ลงในสารละลายทดสอบ จากนั้นเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแถบวัดผลในแต่ละสีตามค่าตัวแปรทีต้องการวัด  ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานง่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  รวมทั้งสามารถระบุค่าที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้องและทราบผลได้ในทันที 
กระดาษวัดคุณภาพน้ำสามารถใช้งานได้หลายประเภทธุรกิจ ได้แก่ การทดสอบอาหารสำหรับ food industry อุตสาหกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยและงานในห้องปฏิบัติการ ด้วยขนาดความยาวกระดาษวัดคุณภาพยาวขนาด 15 ฟุต สามารถทดสอบได้ประมาณ 200 ครั้ง

 
Visitors: 129,013