เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ DATA LOGGER


                                                                           


 


 • ช่วงการวัด
  - 50 ถึง + 400 ºC (Type T)
  - 50 ถึง +1000 ºC (Type K)
  บันทึกข้อมูล 1,000,000 ข้อมูล
  2 External channel

 • ช่วงการวัด -35 ºC ถึง +70 ºC
  บันทึกข้อมูล 2,000,000 ข้อมูล
  Internal channel

 • ช่วงการวัด - 50 ถึง + 400 ºC
  บันทึกข้อมูล 2,000,000 ข้อมูล
  Internal และ External channel

 • Thermocouple Type T, K และ J
  โพรบภายนอก 4 ช่องสัญญาณ
  -200 to +400 ºC (Type T)
  -195 to +1000 ºC (Type K)
  -100 to +750 ºC (Type J)
  บันทึกข้อมูล 2,000,000 ข้อมูล

 • Thermocouple Type T,K และ J
  โพรบภายนอก 4 ช่องสัญญาณ
  -200 to +400 ºC (Type T)
  -195 to +1000 ºC (Type K)
  -100 to +750 ºC (Type J)
  บันทึกข้อมูล 2,000,000 ข้อมูล

 • ช่วงการวัด 0 ถึง 100%RH ,
  -20 องศาถึง +70 องศา
  แสดงค่าเดียวบนหน้าจอ ( T or % )
  บันทึกข้อมูล 16,000 ข้อมูล
  2 Internal channel

 • ช่วงการวัด 0 ถึง 100%RH ,
  -20 องศา ถึง +55 องศา
  บันทึกข้อมูล 1,000,000 ข้อมูล
  2 Internal channel
  ( RH Probe อยู่ด้านนอกเครื่อง)

 • ช่วงการวัด 0 ถึง 100%RH ,
  -20 องศา ถึง +70 องศา
  แสดงสองค่าบนหน้าจอ LCD
  บันทึกข้อมูล 2,000,000 ข้อมูล
  2 Probe 4 channel

 • ช่วงการวัด 0 ถึง 100%RH
  -20 องศา ถึง +70 องศา
  บันทึกข้อมูล 2,000,000 ข้อมูล
  2 Probe 4 channel
Visitors: 130,227