ขวดแก้วและฝา
Our Products
ผลิตภัณฑ์ขวดแก้ว (Glass bottle) ที่นำมาใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม  จะสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในได้ชัดเจน และไม่ได้ทำปฏิกิริยากับอาหาร ทำให้มีความปลอดภัยและรักษาคุณภาพอาหารในขวดแก้วได้
สามารถแบ่งตามรูปร่างของขวดแก้วได้ดังนี้
1. ขวดปากแคบ คือ ขวดที่มีขนาดปากขวดแก้ว ต่ำกว่า 38 mm  เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดซอส
2. ขวดปากกว้าง คือ ขวดที่มีขนาดปากขวดแก้ว มากกว่า 38 mm เช่น ขวดอาหาร  


  • ขวดแก้วสำหรับบรรจุน้ำผลไม้และอาหาร
    ขวดทรงสูง และขวดปากกว้าง

  • ฝาปิดขวดแก้วสำหรับกระบวนการ
    พาสเจอร์ไรส์และ Retort
    เหมาะสำหรับอาหารที่เป็นกรดและน้ำมัน
Visitors: 103,887