ขวดแก้วและฝา

 


Our Products

การเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า มีความสำคัญต่อการเสนอขายสินค้า เพราะเป็นสิ่งแรกที่ผู้ซื้อพบเห็นและช่วยดึงดุดความสนใจ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาดหลักๆ เช่น ขวด กระดาษ ขวดแก้ว พลาสติกแบบคงรูป และบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนนุ่ม เช่น ซองและถุงพลาสติก เป็นต้น
 
ผลิตภัณฑ์ขวดแก้ว (Glass bottle) ที่นำมาใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม  จะสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในได้ชัดเจน และไม่ได้ทำปฏิกิริยากับอาหาร ทำให้มีความปลอดภัยและรักษาคุณภาพอาหารในขวดแก้วได้ สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เปิดง่าย สะดวกเปิดง่าย นำกลับมาใช้ใหม่ได้
สามารถแบ่งตามรูปร่างของขวดแก้วได้ดังนี้
1. ขวดปากแคบ คือ ขวดที่มีขนาดปากขวดแก้ว ต่ำกว่า 38 mm  เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดซอส
2. ขวดปากกว้าง คือ ขวดที่มีขนาดปากขวดแก้ว มากกว่า 38 mm เช่น ขวดอาหาร 

 

 
 


  • ขวดแก้วสำหรับบรรจุน้ำผลไม้และอาหาร
    ขวดทรงสูง และขวดปากกว้าง

  • ฝาปิดขวดแก้วสำหรับกระบวนการ
    พาสเจอร์ไรส์และ Retort
    เหมาะสำหรับอาหารที่เป็นกรดและน้ำมัน
Visitors: 125,625